Kuma-Kuma Fish

Nah eat ah fish, mama!
Nah eat ah fish!
Ah Kuma-Kuma fish, mama,
Nah eat ah fish!

He worse than perai, mama
Worse than perai.
Ah Kuma-Kuma fish, mama
Nah eat ah fish!

He guh bring you bad luck, mama
Bring you bad luck.
Ah Kuma-Kuma fish, mama
Nah eat ah fish!

He guh wok you belly, mama
Wok you belly.
Ah Kuma-Kuma fish, mama
Nah eat ah fish!